Her kan du stifte nærmere bekjentskap med slekten min.

Det er min bror, Peder, som skal ha æren for å ha gransket slektene. Hans arbeid pågikk i mange
år. Når det gjelder granskning i Lølandslekten, må mye av æren tilskrives min onkel Ole A.P.Løland i Herefoss.

____________________________________________________________________
Min fars far, Anders Kittelsen Bjerkholt  var gift to ganger, først med Ingeborg Knutsdatter Skeimo 
og deretter med Marte Høland. 
Se nedenfor Skeimoslekten og Bjerkholtslekten.

 

Min mors mor Gjertrud Syvertsdatter Løland var også gift to ganger, med h.h.vis Gunnar Johnsen og Peder Olsen Tveit. Begge grenene er tatt med i treet "Lølandslekten". Min mors etterslekt erdog ikke tatt med her, den går istedet frem av Bjerkholtslekten. 

                Bjerkholtslekten  

                 Skeimoslekten 

                 Lølandslekten

                Hvis du har kommentarer til slektene eller ønsker å føye til nye navn , kan du skrive HER

 

      Tilbake 

Revised: juni 24, 2016 .